Základní umělecká škola Starý Plzenec

Co se událo

Finále Dětské porty 2015

Vloženo 2. 4. 2016

Ve dnech 29. - 30. 1. 2016 se v Praze - Bohnicích opět uskutečnilo republikové kolo Dětské porty, na němž již tradičně nechyběly ani kapely z naší pobočky ve Spáleném Poříčí. Na finále Porty se letos vydaly dvě kapely pod vedením pana učitele Romana Škaly, v soutěžích i na podiu již ostřílená kapela Bengál (1. místo v listopadovém krajském kole v kategorii 6 - 15 let) a kapela nejmenších hráčů - Mrňouskové (2. místo v krajském kole ve stejné kategorii).

Reprezentovat v Praze svou školu ve Spáleném Poříčí, svou ZUŠku ve Starém Plzenci i svůj kraj se kapely vypravily navíc se zvláštním oceněním za instrumentální výkon, uděleným krajskou porotou Jaroslavu Holubovi ze skupiny Mrňouskové a Miroslavu Kramlovi ze skupiny Bengál (oba jsou žáci kytarové třídy pana učitele Martina Skaly).

Konkurence z celé republiky v Praze byla veliká, obě kapely podporovány svými rodiči a příznivci se svého úkolu zhostily velmi dobře, na první místa to však nestačilo. Přesto se naše kapely nevracely domů s prázdnou. Mrňouskové dokázali svým výkonem tak nadchnout přítomné posluchače, že obdrželi Cenu diváka a pokračují tak v dřívější tradici.

Velký dík za trpělivou přípravu obou kapel i krásný výsledek patří panu učiteli Romanu Škalovi, ale i rodičům malých muzikantů, kteří dokážou svým dětem připravovat dobré zázemí, aby takto náročné akce mohly probíhat.

Zobrazit fotografii bengal1 Zobrazit fotografii bengal2 Zobrazit fotografii bengal3 Zobrazit fotografii mrnouskove1 Zobrazit fotografii mrnouskove2 Zobrazit fotografii mrnouskove3 Zobrazit fotografii mrnouskove4 Zobrazit fotografii mrnouskove5 Zobrazit fotografii mrnouskove6 Zobrazit fotografii mrnouskove7


Výstavy výtvarného oboru ZUŠ

Vloženo 26. 10. 2015

Jako každý rok i ve školním roce 2014/2015 představily naše výtvarnice veřejnosti výběr z prací vzniklých ve výtvarných ateliérech školy, a to jak ve Starém Plzenci, tak i na pobočce ve Spáleném Poříčí. Výstavám žákovských prací letos předcházelo i ohlédnutí za tvorbou paní učitelky Jany Frolíkové u příležitosti jejího životního jubilea, vernisáž její výstavy pod názvem „Doteky“ proběhla ve Staroplzenecké galerii 26. listopadu 2014.

Výstavy pod názvy „Výtvarná laboratoř“ a „Les“ pak seznámily veřejnost s výtvarnými pracemi žáků, vernisáže se uskutečnily 4. března 2015 ve Starém Plzenci a 21. května ve Spáleném Poříčí.

Filmovou ukázku z vernisáže výstavy „Výtvarná laboratoř“ můžete zhlédnout zde:


Reprízy úspěšného muzikálu Čertovská pohádka

Vloženo 26. 10. 2015

Muzikál Čertovská pohádka měl pro velký úspěch několik repríz i ve školním roce 2014/2015. Přes velkou časovou náročnost přípravy každého vystoupení a nutnost přizpůsobit se vždy novému prostředí se všichni aktéři k muzikálu rádi vraceli. 11. září 2014 proběhla první repríza při Juniorfestu na zámku v Horšovském Týně, 6. listopadu opět v sále Lidového domu ve Starém Plzenci a 22. února 2015 v sále pivovaru v Letinech. Na podzim 2015 se už chystá nové představení, muzikál Červená Karkulka z pera Z. Svěráka a J. Uhlíře, jehož přípravy se opět ujali vyučující Roman Škala, Petra Vlachová a Markéta Jáchymovská. Fotografie jsou z Juniorfestu v Horšovském Týně.

Zobrazit fotografii cert1 Zobrazit fotografii cert2 Zobrazit fotografii cert3 Zobrazit fotografii cert4 Zobrazit fotografii cert5 Zobrazit fotografii cert6 Zobrazit fotografii cert7


Vánoční příběh v podání těch nejmenších

Vloženo 19. 12. 2014

Na úterní podvečer 16. prosince 2014 žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ ve Starém Plzenci připravili vánoční besídku, ve které se představili svým rodičům a dalším hostům za doprovodu lidového souboru Úslaváček. Nejmenší žáčci LDO, které připravila paní učitelka Martina Šimánková, přítomným oživili tradiční vánoční příběh, když v rolích pastýřů oznamovali narození Ježíška. Koledy zazpívali a zahráli zpěváci a muzikanti z Úslaváčku pod vedeními paní učitelky Kateřiny Palátové a Simony Blahové a v barevných krojích zatančili i malí tanečníci lidového souboru v choreografii paní učitelky Evženie Kabátové a Jany Vitákové. I přes trému nejmenších účastníků představení zdárně skončilo a všichni společně s vyučujícími, rodiči, babičkami a dědečky si společně zazpívali několik koled. Malí herci, tanečníci i muzikanti si se dočkali zaslouženého potlesku a paní učitelky, kterým patří rovněž velký dík za přípravu celého představení, podělily žáčky drobnými dárky.

Zobrazit fotografii foto01


„Barokní oslava“ ve Zdemyslicích

Vloženo 9. 10. 2014

V pátek 26. září 2014 se rozezněl nově opravený kostel sv. Mikuláše ve Zdemyslicích koncertem barokní hudby v podání členů komorního souboru „L’estro arco“. Soubor pod vedením pana ředitele Miloslava Esterleho pracuje při ZUŠ Starý Plzenec již několik let a je tvořen převážně žáky jeho houslové třídy.

V programu zazněly sonáty a koncerty největších barokních skladatelů – G. F. Händela, F. M. Varaciniho, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. Sólových houslových partů se zhostili Miloslav Esterle, Eva Menclová, Anna Kejvalová a Erik Kočandrle, violoncellového continua paní učitelka Zdeňka Pavlíková se svým žákem Martinem Čadkem a cembalového (varhanního) continua paní učitelka Lenka Kočandrlová a Petr Vícha.

Závěrečný Koncert pro dvoje housle a moll Antonia Vivaldiho i přídavek ze Suity g moll G. Ph. Telemanna, při kterých se představili všichni členové souboru „L’estro arco“, naplnily svými tóny, barvou a energií nejen vnitřek opraveného kostela, ale i jeho široké okolí a jistě i všechny vděčné posluchače.

Zobrazit fotografii zdemyslice


60 let uměleckého školství ve Starém Plzenci

Vloženo 27. 6. 2014

Oslavy 60. výročí vzniku školy provázely celý školní rok 2013/2014. Podzimní měsíce proběhly ve znamení intenzivních příprav, abychom na jaře (vedle pravidelných koncertů pro plzeneckou, nezvěstickou a poříčskou veřejnost, mateřské školy či setkání důchodců, vystoupení v Plzni, Dýšině, na Staročeských májích nebo při Noci kostelů) mohli v několika mimořádných akcích představit to nejlepší z naší ZUŠ, ukázat umění a dovednosti našich žáků i učitelů všech oborů při jejich vzájemné spolupráci.

Přehlídku „toho nejlepšího“ zahájil březnový koncert učitelů ZUŠ pro Kruh přátel hudby ve Starém Plzenci, nazvaný „Plzenečtí muzikanti“, v němž se v obřadní síni staroplzenecké radnice veřejnosti představili učitelé naší školy jako sólisté i jako komorní hráči v souborech, doplněných hosty a žáky školy.

Duben přinesl vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ve Staroplzenecké galerii, pojmenovanou „V zemi čokoládového čerta“, která připomněla pro změnu 40. výročí založení výtvarného oboru ve Starém Plzenci. Důstojným příspěvkem k oslavám se stala také výstava výtvarných prací poříčských žáků s názvem „Gotika“, instalovaná v květnu a červnu v galerii Špejchar ve Spáleném Poříčí.

Celoroční snažení se upínalo zejména ke květnovému uvedení muzikálu „Čertovská pohádka“, který složil a s dětmi i vyučujícími nastudoval pan učitel Roman Škala, o výpravu a výzdobu se postarali vyučující a žáci výtvarného oboru. Generální zkoušku představení v Lidovém domě zhlédly děti z okolních mateřských škol, premiéře muzikálu pak bylo přítomno přes 300 diváků z Plzence a okolí a zdá se, že o další uvedení (například pro plzeňské školy) je ještě velký zájem.

A konečně měsíc červen již v předprázdninové atmosféře představil práci všech souborů a kapel školy, pěveckého sboru i dětského lidového souboru Úslaváček při „Zahradní slavnosti“ s občerstvením, konané na závěr školního roku v zahradě u kostela Narození Panny Marie na Malé Straně. Tříhodinové pásmo živé hudby, inspirativní prostředí krásné stinné zahrady a nádherné počasí udělalo radost jak organizátorům, tak i skoro dvěma stovkám přítomných. Všem, kdo se na přípravách podíleli, patří veliký dík a přání příjemného odpočinku o nadcházejících prázdninách.

Další fotografie a videa naleznete v naší fotogalerii.


Blahopřání soutěžícím

Vloženo 27. 6. 2014

V letošním školním roce (2013/2014) se soutěžní klání žáků základních uměleckých škol odehrávalo v hudebním oboru ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru a v oboru literárně-dramatickém a výtvarném.

V tradičně velmi náročných okresních kolech, kterých se naši žáci zúčastnili spolu se žáky všech plzeňských škol, se nejlépe vedlo klavíristovi Vojtěchu Děkanovskému ze třídy Filipa Gregoriadese, kytaristce Viktorii Skolkové ze třídy Martina Skaly a houslistům Matěji Borovskému, Lukáši Děkanovskému (vyučující Kateřina Palátová), Ondřeji Suchanovi (vyučující Veronika Dobrovolná) a Eriku Kočandrlovi (vyučující Miloslav Esterle). V krajském srovnání pak Matěj Borovský vybojoval 1. místo, Lukáš a Vojtěch Děkanovští 2. místo a Ondřej Suchan i Viktorie Skolková 3. místo. Všem soutěžícím i jejich vyučujícím blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Gratulace patří i zpěvačce Kláře Krejčové ze třídy paní učitelky Markéty Jáchymovské, která po úspěšném 3. místu v krajském kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek vybojovala i na celostátní úrovni této soutěže velmi cennou 3. cenu.

Velkého úspěchu dosáhly v krajském kole Soutěžní přehlídky VO ZUŠ také práce našich výtvarníků. Čestné uznání získala řada a projekt „Gotika“ paní učitelky Elišky Majerové a cenu s postupem do celostátního kola dokonce 2 řady a projekty paní učitelky Jany Frolíkové – s názvem „Afrika“ a „Staroplzenecké varhany“. Výtvarné práce našich žáků se každoročně představují nejen v galeriích Starého Plzence, Spáleného Poříčí či Klenové, ale získávají i řadu dalších ocenění, kupříkladu v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Děkujeme.


Soutěž základních uměleckých škol ve školním roce 2012/2013

Vloženo 23. 4. 2013

V letošním roce se naši žáci připravovali na účast v Národní soutěži ZUŠ ve hře na akordeon, elektronické klávesy a v komorní hře dechových, smyčcových a smíšených souborů. Protože již několik let patří Starý Plzenec do okresu Plzeň-město, musejí se plzenečtí žáci již v okresních kolech vyrovnávat s tvrdou a velice početnou konkurencí ze všech plzeňských základních uměleckých škol. Jsme rádi, že i přesto můžeme našim žákům a jejich kantorům blahopřát k mnohým vynikajícím hudebním výkonům i soutěžním výsledkům.

V akordeonové soutěži naši školu reprezentoval v 1. kategorii Jan Chytrý
(2. místo v okresním kole) a ve 3. kategorii David Soukup (1. místo v okresním i krajském kole).

Letos se poprvé uskutečnila i soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje, která zatím teprve hledá svá ustálená pravidla a svoji podobu, proto v ní bylo vyhlášeno rovnou až krajské kolo. Mezi osmdesáti soutěžícími děti ze Starého Plzence jistě nezapadly. První místo vybojovali Kryštof Holý a Nico Santini (1. kategorie), druhé místo Dominik Cibulka, Dagmar Franková (1. kategorie) a Lucie Bártová (6. kategorie). Třetí místo pak obsadili Aleš Hobl (2. kategorie), Jan Šebele a Lukáš Rajchl (3. kategorie).

V soutěži komorní hry s převahou smyčcových nástrojů nás letos zastupovaly 2 soubory. Soubor barokní hudby (Eva Menclová, Anna Kejvalová, Erik Kočandrle, Pavel Kilbergr a Barbora Vochocová) ve velice početně obsazené 4. kategorii okresního kola získal 2. místo. Trio ve složení Matěj Borovský, Lukáš Děkanovský a Antonín Borovský nám udělalo radost svým 1. místem jak v kole okresním, tak i krajském. Z míry je nevyvedl ani štáb České televize, která jejich vystoupení v obou kolech (jako letos již jejich mnohá další vystoupení, přípravy a rozhovory) natáčela pro chystaný pořad o nadaných dětech, který bude vysílán na podzim letošního roku.

Soutěž komorní hry s převahou dechových nástrojů je tradičně nejvíc obsazená. Z okresního kola si naše škola odvezla 3 třetí místa – duo zobcových fléten z 1. kategorie (H. Šlaisová, H. Žitníková), duo zobcových fléten z 2. kategorie (T. Šašková, L. Valentová) a duo zobcových fléten ze 4. kategorie (K. Böhmová, O. Šťastný), dále pak 2 druhá místa – klarinetové duo z 1. kategorie (Š. Suchý, A. Denková) a trio zobcových fléten z 1. kategorie (A. Hejzková, A. Kounovská, B. Šlaisová) a také 3 první místa – trio zobcových fléten ve složení K. Perol, K. Vrbová a S. Trojovská z 1. kategorie (v krajském kole se umístili druzí), kvarteto zobcových fléten ve složení B. Žitníková, A. Kounovská, T. Šebková a B. Šlaisová z 2. kategorie (v krajském kole třetí), duo zobcových fléten ve složení D. Kotorová a M. Hamplová ze 4. kategorie (v krajském kole první). Soutěže se zúčastnily také dva společné klarinetové soubory vytvořené panem učitelem Martinem Petruněm spolu s jeho žáky ze ZUŠ B. Smetany v Plzni – ve 3. kategorii soutěžil Matěj Škaloud (v krajském kole 2. místo) a ve 4. kategorie Ondřej Denk (v krajském kole 1. místo s postupem do ústředního kola). Největší blahopřání patří právě Ondřeji Denkovi, který se svým souborem získal i v ústředním kole soutěže v Liberci první místo.

Zobrazit fotografii diplom


Republikové finále soutěže Dětská Porta 2013 v Praze

Vloženo 5. 3. 2013

1. a 2. února 2013 se konalo v bohnickém "Divadle za plotem" v Praze již tradiční finále soutěže Dětská Porta. Republikovému finále předcházela oblastní kola Dětské Porty v jednotlivých městech. V rámci této soutěže vystupovali jednotlivci i skupiny různých věkových kategorií. Školní kapela "Bengál" tvořená žáky ZŠ Spálené Poříčí a zároveň ZUŠ Starý Plzenec (Markéta a Vendula Janovská, Tomáš Kutálek, Stanislav Hefert, Miroslav Kraml a Filip Kadlec) pod vedením pana učitele Romana Škaly reprezentovala Plzeňský kraj v konkurenci dalších 10 kapel v kategorii do 15 let. Této soutěže se kapela zúčastnila již potřetí. Úroveň účinkujících ve všech kategoriích byla velmi vysoká, přesto kapela "Bengál" nejvíce nadchla celé obecenstvo a odvezla si domů již podruhé Cenu diváka. Všem soutěžícím a panu učiteli R. Škalovi blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Zobrazit fotografii dsc_0170


Národní soutěž ZUŠ 2012 a úspěšná prezentace hudebního oboru školy

Vloženo 20. 4. 2012

V letošním roce se konala soutěž ve hře na dechové nástroje a ve zpěvu, soutěž v komorní a souborové hře lidových nástrojů a soutěž smyčcových souborů a orchestrů. Po hojně obsazeném okresním klání i v letošních krajských kolech dosáhli v březnu naši žáci v silné konkurenci zejména plzeňských škol pěkných výsledků.

V soutěži v sólovém zpěvu získali ve svých kategoriích Jan Kolář 1. místo, Jiří Šlégr 2. místo a Barbora Žitníková 3. místo (žáci jsou ze třídy paní učitelky M. Jáchymovské a P. Vlachové).

Ve hře na dechové nástroje se nejlépe dařilo Kláře Škaloudové (zobcová flétna, 2. místo v nulté kategorii, vyučující H. Pumrová), Ondřeji Denkovi (klarinet, 2. místo v 8. kategorii, vyučující M. Petruň) a Janu Vlachovi (pozoun, 3. místo ve 4. kategorii, vyučující K. Palát).

V soutěži souborové hry lidových nástrojů vybojovala 2. místo ve své kategorii i muzika dětského lidového souboru Úslaváček pod vedením K. Palátové, známá veřejnosti svými vystoupeními při oslavách, staročeských májích, vánočním koledování i v pravidelných komponovaných programech spolu s tanečníky, pěveckým sborem a žáky dramatického oboru školy.

V letošním školním roce vzniklý smyčcový soubor žáků "L’estro arco" pod vedením M. Esterleho se bohužel nemohl soutěže souborů a orchestrů zúčastnit, protože jeho řady navštěvují i dospělí žáci školy, zato se stále častěji představuje plzenecké veřejnosti při nejrůznějších kulturních příležitostech.

Všem, kteří se s velkým nasazením a zapálením stále snaží náš uspěchaný každodenní život plný všedních starostí obohacovat krásnou hudbou, děkujeme.


Počet nalezených článků: 50, zobrazeno 11 - 20
Přejít na stránku: 1 (23 4 5 
 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com