Základní umělecká škola Starý Plzenec

Co se událo

Staroplzeneckou galerii rozsvítily obrázky malých výtvarníků

Vloženo 21. 4. 2010

Ve středu 3. března 2010 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava, na které se představili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Starém Plzenci. Všichni přítomní se zájmem zhlédli vystoupení malých herců, kteří nás prostřednictvím stínového divadla zavedli do světa snů a fantazie, do světa světla a stínů.

A proč zrovna téma "světlo"? Na jaře 2009 jsme navštívili v Praze interaktivní výstavu Petra Nikla "Labyrint světla". Světelné objekty umístěné v tajemných prostorách bývalé čističky odpadních vod v Bubenči nás okouzlily a inspirovaly naši tvorbu v letošním školním roce. Na světlo jsme nahlíželi z různých úhlů a provázelo nás všemi výtvarnými technikami. Ilustrovali jsme příběhy starých řeckých bájí, objevovali jsme jeden ze čtyř živlů světa – oheň. Putovali jsme vesmírem ve slunečním voze, unikali nástrahám bájných bytostí. Hřáli jsme se ve svitu Slunce, pozorovali hvězdy a Měsíc, chytali ptáka Ohniváka... Pracovali jsme s materiály, které vlnová délka světla prostupuje, které světlo skládají, rozkládají i odrážejí. S materiály, které jsou schopny optických efektů a klamů. Stali se z nás návrháři užitých předmětů – stínítek, lucerniček, lampiček a vitráží. Sirky, baterky, žárovky nebo svíčky se díky naší představivosti a fantazii proměnily pod našima rukama v kresby, malby, tisky, keramické a jiné objekty, fotografie...

Je jen škoda, že výstavní prostory nejsou větší. Naši výtvarku navštěvuje přes sto žáků a vybírat ze spousty vytvořených dílek je velice těžké a nevděčné. Výstava byla proto pouhou sondou do naší práce. Dala nahlédnout do procesů výtvarného hledání, zkoumání, objevování a experimentování s výtvarnými prostředky. Krátce řečeno, často bývá důležitější cesta než konečný výsledek. Učí děti přemýšlet, nahlížet na svět tvořivě a v souvislostech, nespokojit se s pouhými "návody k použití".

Jana Frolíková

Zobrazit fotografii _0031868 Zobrazit fotografii _0031873 Zobrazit fotografii foto_1 Zobrazit fotografii foto_2 Zobrazit fotografii foto_3


Soutěž základních uměleckých škol v komorní hře

Vloženo 21. 4. 2010

V letošním roce proběhla v našich školách soutěž komorních souborů nejrůznějšího obsazení. Své umění srovnávaly soubory flétnové, žesťové, smyčcové i smíšené. Přestože je čím dál těžší soustředit odpoledne více dětí najednou ke společné práci, přináší společné muzicírování od útlého věku dětem nejen velké obohacení a výbornou zkušenost pro osobní hudební rozvoj, ale i možnost obdarovat svým uměním posluchače na koncertech a vystoupeních při nejrůznějších příležitostech.

V soutěžním klání všech plzeňských ZUŠek nám v okresním kole udělaly radost všecky soubory, ty nejlepší nejen že březnové okresní kolo vyhrály, ale dokonce zvítězily i o měsíc později v kole krajském. Gratulaci si zaslouží flétnistka Sára Trojovská, která soutěžila ve společném souboru naší školy a ZUŠ B. Smetany v Plzni. Poděkování za její přípravu patří panu učiteli Martinu Petruňovi.

Další blahopřání míří k oběma souborům barokní hudby (první ve složení Magdaléna Škaloudová – flétna, Johana Jendelová a Eva Menclová – housle, Pavel Kilbergr – violoncello a Tereza Vůchová – cembalo; druhý pak v obsazení Helena Esterlová, Magda Kutišová a Anna Kejvalová – housle, Jiří Blažek – basová flétna a Petr Vícha – cembalo), které připravil pan ředitel Esterle a které obsadily společné 1. místo ve své kategorii. Posledně jmenovaný soubor bude naši školu reprezentovat v květnu v ústředním kole soutěže v Jindřichově Hradci.


Rozvoj a úspěchy literárně-dramatického oboru školy

Vloženo 21. 4. 2010

Již několik let se práci v literárně-dramatickém oboru na naší škole věnuje s invencí, fantazií, tvůrčím nasazením i potřebnou erudicí paní učitelka Martina Najbrtová, která okolo sebe soustředila dvě skupinky menších dětí. Jsme rádi, že výsledky jejich společné práce už pronikají i na veřejnost – při představeních pro rodiče nebo vernisážích výstav výtvarného oboru.

Velkého úspěchu letos dosáhl desetiletý Vojtěch Bajer, jehož literární práci "Žárovka a propiska" ocenila začátkem dubna 2010 porota krajského kola Soutěžní přehlídky literárně-dramatického oboru v Ostrově nad Ohří a poslala ji do ústředního kola soutěže v Uherském Hradišti, kde byla zmíněná práce vybrána do souboru 30 oceněných prací. Blahopřejeme!

Oceněná práce V. Bajera - ke stažení zde


Soutěž mladých akordeonistů

Vloženo 21. 4. 2010

Máme radost, že se na naší škole v rozmanité nabídce široké škály vyučovaných hudebních nástrojů nezmenšuje zájem o výuku hry na akordeon
a že se můžeme pochlubit i úspěchem při srovnávání dovedností v rámci širší konkurence, jakým bezpochyby je soutěž Plzeňský akordeon, která proběhla v ZUŠ B. Smetany v Plzni 13. března 2010.

David Soukup – žák z akordeonové třídy paní učitelky Jaroslavy Šebkové – obsadil výborné 3. místo.

Gratulujeme!


Úspěšné jaro Barbory Čížkové ze Spáleného Poříčí

Vloženo 21. 4. 2010

Blahopřejeme Barboře Čížkové z pěvecké třídy paní učitelky Markéty Jáchymovské ve Spáleném Poříčí k úspěšně složeným přijímacím zkouškám a k přijetí ke studiu na Konzervatoři v Plzni. Zároveň nás těší i její vítězství v krajském kole soutěže Karlovarský skřivánek, které se konalo 17. 2. 2010. Do dalšího studia i uměleckého růstu přejeme mnoho vytrvalosti a kumštýřské inspirace.


Krajská kola soutěže ZUŠ

Vloženo 10. 4. 2009

Blahopřejeme a děkujeme všem, kteří naši školu úspěšně reprezentovali v krajských kolech letošní soutěže základních uměleckých škol a obsadili v nelehké konkurenci přední umístění:

  • Sára Trojovská - 1. místo ve hře na zobcovou flétnu
  • Barbora Froňková - 2. místo ve hře na zobcovou flétnu
  • Magdaléna Škaloudová - 2. místo ve hře na příčnou flétnu
  • Jan Kuncendörfer - 2. místo ve hře na trubku
  • Simona Hejlová - 2. místo v sólovém zpěvu
  • Michaela Kasalová - 3. místo v sólovém zpěvu
  • Matěj Škaloud - 3. místo ve hře na klarinet
  • dětský lidový soubor Úslaváček - 2. místo v soutěži souborů lidových nástrojů

Poděkování patří i všem učitelům, kteří své žáky k soutěžním vystoupením pečlivě a dlouhodobě připravovali.


Úspěchy v okresním kole soutěže ZUŠ

Vloženo 1. 3. 2009

Od pátečního odpoledne 20. února do nedělního večera 22. února 2009 probíhalo v Plzni okresní kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje. K soutěži se sešlo celkem 170 žáků ze všech plzeňských škol, Chrástu a Starého Plzence. Máme velikou radost, že se naši žáci v tak silné konkurenci neztratili a vedle druhých a třetích míst obsadili i první místa s postupem do krajského kola soutěže.

Blahopřejeme Barboře Froňkové za 1. místo v nulté kategorii a Sáře Trojovské za 1. místo ve třetí kategorii soutěže ve hře na zobcovou flétnu, Matěji Škaloudovi za 1. místo v první kategorii soutěže ve hře na klarinet a Magdaléně Škaloudové za 1. místo ve třetí kategorii soutěže ve hře na příčnou flétnu.

Již o týden dříve se konala okresní soutěž žesťových nástrojů, kde si 1. místo ve druhé kategorii ve hře na trubku vybojoval Jan Kuncedörfer. Všem vítězům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v krajském kole soutěže.

Na konci února se uskutečnilo i okresní kolo soutěže ve zpěvu. Blahopřejeme Simoně Hejlové, Václavu Bystřickému a Michaele Kasalové k 1. místu s postupem do krajského kola soutěže v sólovém zpěvu. Úspěch zaznamenalo také komorní pěvecké duo Barbory Čížkové s Michaelou Kasalovou, které rovněž postupuje do krajského kola. Gratulujeme!


Soutěž ZUŠ ve zpěvu a hře na dechové nástroje

Vloženo 4. 2. 2009

V pondělí 26. 1. 2009 proběhlo letošní školní kolo Národní soutěže ZUŠ. V oboru zpěv postoupili do okresního kola Simona Hejlová, Kateřina Šimková, Václav Bystřický, Michaela Kasalová, Marie Mašková, Kristýna Brožíková, Klára Haschová a Barbora Čížková.

Na zobcovou flétnu v okresním kole zahrají Barbora Froňková, Anežka Kounovská, Jakub Borovský, Barbora Žitníková, Tereza Šašková, Sára Trojovská a Ondřej Šťastný, na příčnou flétnu Magdaléna Škaloudová, Klára Nováková a Hana Švédová.

Ve hře na klarinet nás budou v okresním kole reprezentovat Matěj Škaloud, Martin Andrlík, Michaela Valtová, Ondřej Denk a Lukáš Vála, ve hře na trubku Kateřina Miltová a Jan Kuncendörfer.


Úspěšné přijímací zkoušky

Vloženo 4. 2. 2009

V polovině ledna 2009 absolvovala s velkým úspěchem přijímací talentové zkoušky na Konzervatoř Plzeň žákyně naší školy, houslistka Lucie Lejčková. Byla přijata ke studiu jako nejlepší uchazeč ve hře na smyčcové nástroje.

Blahopřejeme!

Zobrazit fotografii 081211koncertradnice


Úspěšní výtvarníci ze Starého Plzence

Vloženo 23. 10. 2008

Na přelomu září a října tohoto roku se ve Šternberku u Olomouce konala Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ. Do celostátního kola přehlídky se díky postupu z krajského kola probojovala řada výtvarných prací žáků naší ZUŠky. Úspěšná výtvarná díla byla ve Šternberku znovu hodnocena a zařazována do reprezentační republikové výstavy VO ZUŠ, která byla instalována v prostorách starobylého rozlehlého kláštera. Součástí této výstavy se staly také výtvarné řady, vytvořené ve staroplzenecké Základní umělecké škole.

Oceněny byly cykly "Motýlení", "Tajemná zákoutí" a "Ozvěny indiánských kultur", do doplňkové výstavní kolekce "Salón Plzeňského kraje" byl zařazen pak ještě výtvarný cyklus "Vodní živel". Díla mladých výtvarníků z našeho města byla velmi pozitivně hodnocena. Velké uznání patří výtvarnici a výborné kantorce Janě Frolíkové, díky jejíž inspirované, poučené a nadšené práci s dětmi se Starý Plzenec může pochlubit jedním z nejlepších výtvarných oborů ZUŠ v kraji, který patří ke špičce i v rámci celé republiky.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Každý kraj předkládá kolekci svých prací před celostátní porotu Instalace Salónu Plzeňského kraje Instalace republikové části výstavy Tajemná zákoutí - práce žáků naší školy Instalace Salónu Plzeňského kraje Instalace Salónu Plzeňského kraje Práce žáků ZUŠ Starý Plzenec Cesta ke klášteru Cesta ke klášteru Vernisáž výstavy provází déšť Z výstavy


Počet nalezených článků: 50, zobrazeno 31 - 40
Přejít na stránku: 1 2 3 (45 
 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com