Základní umělecká škola Starý Plzenec

Formuláře ke stažení

Přihlášku do Základní umělecké školy Starý Plzenec si můžete stáhnout a vyplněnou přinést ve vyhlášených termínech k přijímacímu řízení.

Žádost o ukončení či přerušení studia po projednání s vyučujícím hlavního oboru odevzdejte vyplněnou a podepsanou na ředitelství školy.

Žádost o povolení individuálního studia předmětu Hudební nauka ve výjimečných případech ze závažných důvodů po projednání s vyučujícím hlavního oboru odevzdejte vyplněnou a podepsanou na ředitelství školy.

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com