Základní umělecká škola Starý Plzenec

Literárně-dramatický obor - vyučované předměty

Předměty uvedené v učebním plánu jsou do výuky zahrnuty ve vzájemném prolínání do bloků, vždy s převahou některého z nich podle záměru vyučujícího a podle charakteristiky vytvářeného díla. Předměty nelze od sebe oddělit, probíhají současně, stále na sebe navazují a není možné přesně stanovit jejich poměr v počtech hodin.

Základní studium literárně-dramatického oboru zahrnuje tyto předměty:

  • Dramatická průprava
  • Práce s předmětem a loutkou
  • Práce v souboru
  • Hlasová průprava
  • Přednes (individuální výuka)

Od školního roku 2012/2013 se postupně (od 1. ročníků I. a II. stupně) zavádí struktura a charakteristika výuky podle nového ŠVP (viz Školní vzdělávací program).

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com