Základní umělecká škola Starý Plzenec

Soutěž Plzenecké housličky

Soutěž Plzenecké housličky si za dobu své existence vydobyla velkou oblibu i uznání široké odborné veřejnosti především díky své otevřené a nekonfliktní atmosféře. Každý rok se do Starého Plzence sjíždějí děti, rodiče a učitelé z celých Čech i z Moravy. Soutěž je vyhlašována pro šest věkových kategorií, které se střídají ve dvouletém cyklu.

27. ročník soutěže se uskutečnil v sobotu 25. května 2019. V tomto ročníku proběhla soutěž 3 starších kategorií:

  • 4. kategorie (děti desetileté, narozené v roce 2009)
  • 5. kategorie (děti jedenáctileté, narozené v roce 2008)
  • 6. kategorie (děti dvanáctileté, narozené v roce 2007)

  • Soutěž v roce 2020 se z důvodu koronavirové epidemie neuskuteční, bohužel musí být zrušen i náhradní, listopadový termín (viz dokumenty ke stažení).

Repertoár soutěžního vystoupení není závazně specifikován, pro každou kategorii je doporučené časové vymezení soutěžního vystoupení. Porotu soutěže tvoří profesoři houslové hry z pražské a plzeňské konzervatoře, učitelé ze ZUŠ Plzeňského kraje a studenti plzeňské konzervatoře. V každé kategorii mohou být uděleny 2 první ceny, 3 druhé ceny a 3 třetí ceny. Soutěž se koná ve velkém sále Lidového domu, v jehož poschodí jsou soutěžícím k dispozici učebny ZUŠ pro rozehrání, v přízemí vedle sálu se nachází restaurační zázemí.

Podnětem k úvahám o vytvoření soutěže nejmenších houslistů byly především negativní zkušenosti s neduhy řady soutěžních klání: sebeprosazování kantorů prostřednictvím žáků, neúcta k výkonům ostatních soutěžících, napjatá a stresující atmosféra provázející soutěžní vystoupení i verdikty poroty, rozechvělé a někdy i nervově kolabující děti, naštvaní pedagogové i rodiče. Otázky a záměry byly zřejmé: Může to být i jinak? Pokusili jsme se tedy v roce 1992 uspořádat 1. ročník soutěže Plzenecké housličky, kde by na prvním místě byl respekt a ocenění každého dítěte, které se vydalo obtížnou cestou k houslovému umění, vzájemná úcta, vstřícnost a vědomí různosti cest" vedoucích k dobrému cíli. Naší snahou bylo od počátku mít soutěž otevřenou pro zkušené a sebejisté, ale i pro začínající a hledající, aby všichni mohli bez porážky a ostudy získávat zkušenosti, srovnávat přístupy, nacházet inspiraci.

Jsme nesmírně rádi, že se tyto myšlenky zatím daří realizovat a že ti, kdo přijíždějí se svými svěřenci do Starého Plzence, jsou vždy znovu ochotni přistoupit "na naši hru". Je to však stále obtížnější, vždyť se k nám sjíždějí skutečně špičkové talenty a v soutěži je přece jen nutno určit pořadí a označit nejlepší výkon. Přejeme si, aby Plzenecké housličky nacházely otevřené příznivce, odvážné začínající kantory i citlivé vychovatele nejmladší muzikantské generace, aby neztratily svou tvář a atmosféru a aby byly potěšením i povzbuzením pro mnohé soutěžící i naslouchající.

Dokumenty ke stažení:

Fotografie a videa:

Předcházející ročníky:

27. ročník - 2019

26. ročník - 2018

25. ročník - 2017

24. ročník - 2016

23. ročník - 2015

22. ročník - 2014

21. ročník - 2013

20. ročník - 2012

19. ročník - 2011

18. ročník - 2010

17. ročník - 2009

16. ročník - 2008

 

Počet přístupů: 263163

© 2007- 2020 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com