Základní umělecká škola Starý Plzenec

Soutěž Plzenecké housličky

Soutěž Plzenecké housličky si za dobu své existence vydobyla velkou oblibu i uznání široké odborné veřejnosti především díky své otevřené a nekonfliktní atmosféře. Každý rok se do Starého Plzence sjíždějí děti, rodiče a učitelé z celých Čech i z Moravy. Soutěž je vyhlašována pro šest věkových kategorií, které se střídají ve dvouletém cyklu.

28. ročník soutěže se uskuteční v sobotu 23. května 2020. V tomto ročníku bude vyhlášena soutěž 3 mladších kategorií:

  • 1. kategorie (děti sedmileté, narozené v roce 2013 a mladší)
  • 2. kategorie (děti osmileté, narozené v roce 2012)
  • 3. kategorie (děti devítileté, narozené v roce 2011)

  • Pozor! Změna termínu konání! Soutěž přesunuta na sobotu 14. listopadu 2020 (viz dokumenty ke stažení).

Repertoár soutěžního vystoupení není závazně specifikován, pro každou kategorii je doporučené časové vymezení soutěžního vystoupení. Porotu soutěže tvoří profesoři houslové hry z pražské a plzeňské konzervatoře, učitelé ze ZUŠ Plzeňského kraje a studenti plzeňské konzervatoře. V každé kategorii mohou být uděleny 2 první ceny, 3 druhé ceny a 3 třetí ceny. Soutěž se koná ve velkém sále Lidového domu, v jehož poschodí jsou soutěžícím k dispozici učebny ZUŠ pro rozehrání, v přízemí vedle sálu se nachází restaurační zázemí.

Podnětem k úvahám o vytvoření soutěže nejmenších houslistů byly především negativní zkušenosti s neduhy řady soutěžních klání: sebeprosazování kantorů prostřednictvím žáků, neúcta k výkonům ostatních soutěžících, napjatá a stresující atmosféra provázející soutěžní vystoupení i verdikty poroty, rozechvělé a někdy i nervově kolabující děti, naštvaní pedagogové i rodiče. Otázky a záměry byly zřejmé: Může to být i jinak? Pokusili jsme se tedy v roce 1992 uspořádat 1. ročník soutěže Plzenecké housličky, kde by na prvním místě byl respekt a ocenění každého dítěte, které se vydalo obtížnou cestou k houslovému umění, vzájemná úcta, vstřícnost a vědomí různosti cest" vedoucích k dobrému cíli. Naší snahou bylo od počátku mít soutěž otevřenou pro zkušené a sebejisté, ale i pro začínající a hledající, aby všichni mohli bez porážky a ostudy získávat zkušenosti, srovnávat přístupy, nacházet inspiraci.

Jsme nesmírně rádi, že se tyto myšlenky zatím daří realizovat a že ti, kdo přijíždějí se svými svěřenci do Starého Plzence, jsou vždy znovu ochotni přistoupit "na naši hru". Je to však stále obtížnější, vždyť se k nám sjíždějí skutečně špičkové talenty a v soutěži je přece jen nutno určit pořadí a označit nejlepší výkon. Přejeme si, aby Plzenecké housličky nacházely otevřené příznivce, odvážné začínající kantory i citlivé vychovatele nejmladší muzikantské generace, aby neztratily svou tvář a atmosféru a aby byly potěšením i povzbuzením pro mnohé soutěžící i naslouchající.

Dokumenty ke stažení:

Fotografie a videa:

Předcházející ročníky:

27. ročník - 2019

26. ročník - 2018

25. ročník - 2017

24. ročník - 2016

23. ročník - 2015

22. ročník - 2014

21. ročník - 2013

20. ročník - 2012

19. ročník - 2011

18. ročník - 2010

17. ročník - 2009

16. ročník - 2008

 

Počet přístupů: 251287

© 2007- 2020 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com