Základní umělecká škola Starý Plzenec

Rozpočet na rok 2020

Řádek Kolonka nákladů Plánované náklady v Kč Poznámky
1 Osobní náklady 11 785 000,00 navýšení tarifních platů o 8 %
2 Materiál 175 000,00  
3 Služby 508 500,00  
4 Energie 216 000,00  
5 Ostatní výdaje 540 500,00  
  Celkem výdaje: 13 225 000,00  
 
  Kolonka výnosů Plánované výnosy v Kč Poznámky
1 Dotace 10 800 000,00  
2 Školné 1 800 000,00  
3 Nájmy 0,00  
4 Úroky 700,00  
5 Ostatní výše položkově neuvedené výnosy 50 000,00  
6 Sponzorské dary 20 000,00  
7 Čerpání fondů 50 000,00  
8 Neinvestiční příspěvek od města 530 000,00
9 Investiční příspěvek od města    
  Celkem výnosy: 13 250 700,00  
 
  Rozdíl mezi výnosy a náklady: 25 700,00  

Zpracoval(a): Klára Mrázková, Miloslav Esterle
Vyvěšeno dne: 2. 1. 2020

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com