Základní umělecká škola Starý Plzenec

Rozpočet na rok 2019

Řádek Kolonka nákladů Plánované náklady v Kč Poznámky
1 Osobní náklady 11 020 000,00 navýšení tarifních platů o 10 %
2 Materiál 172 000,00  
3 Služby 488 500,00  
4 Energie 216 000,00  
5 Ostatní výdaje 393 500,00  
  Celkem výdaje: 12 290 000,00  
 
  Kolonka výnosů Plánované výnosy v Kč Poznámky
1 Dotace 10 000 000,00  
2 Školné 1 750 000,00  
3 Nájmy 0,00  
4 Úroky 1 000,00  
5 Ostatní výše položkově neuvedené výnosy 50 000,00  
6 Sponzorské dary 20 000,00  
7 Neinvestiční příspěvek od města 530 000,00
8 Investiční příspěvek od města    
  Celkem výnosy: 12 351 000,00  
 
  Rozdíl mezi výnosy a náklady: 61 000,00  

Zpracoval(a): Klára Mrázková, Miloslav Esterle
Vyvěšeno dne: 10. 12. 2018

 

Počet přístupů: 205452

© 2007- 2019 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com