Základní umělecká škola Starý Plzenec

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023

Řádek Kolonka nákladů Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2021 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2022 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2023
1 Spotřeba materiálu 175 000,00 175 000,00 175 000,00
2 Spotřeba energií 216 000,00 216 000,00 216 000,00
3 Služby 508 500,00 508 500,00 508 500,00
4 Mzdové náklady, odvody, soc. náklady 11 785 000,00 11 785 000,00 11 785 000,00
5 Jiné náklady 440 500,00 440 500,00 440 500,00
6 Odpisy majetku 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Celkem náklady: 13 225 000,00 13 225 000,00 13 225 000,00
 
  Kolonka výnosů Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2021 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2022 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2023
1 Dotace na mzdy 10 800 000,00 10 800 000,00 10 800 000,00
2 Školné 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
3 Ostatní výnosy 100 700,00 100 700,00 100 700,00
4 Sponzorské dary 20 000,00 20 000,00 20 000,00
5 Příspěvek od města 530 000,00 530 000,00 530 000,00
  Celkem příjmy: 13 250 700,00 13 250 700,00 13 250 700,00
  Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 25 700,00 25 700,00 25 700,00

Vyvěšeno dne: 25. 9. 2019

 

Počet přístupů: 256761

© 2007- 2020 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com