Základní umělecká škola Starý Plzenec

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024

Řádek Kolonka nákladů Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2022 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2023 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2024
1 Spotřeba materiálu 554 000,00 554 000,00 554 000,00
2 Spotřeba energií 225 000,00 225 000,00 225 000,00
3 Služby 705 500,00 705 500,00 705 500,00
4 Mzdové náklady, odvody, soc. náklady 15 325 000,00 15 325 000,00 15 325 000,00
5 Jiné náklady 159 000,00 159 000,00 159 000,00
6 Odpisy majetku 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Celkem náklady: 17 068 500,00 17 068 500,00 17 068 500,00
 
  Kolonka výnosů Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2022 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2023 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2024
1 Dotace na mzdy 14 600 000,00 14 600 000,00 14 600 000,00
2 Školné 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
3 Ostatní výnosy 111 100,00 111 100,00 111 100,00
4 Sponzorské dary 25 000,00 25 000,00 25 000,00
5 Příspěvek od města 530 000,00 530 000,00 530 000,00
  Celkem příjmy: 17 116 100,00 17 116 100,00 17 116 100,00
  Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 47 600,00 47 600,00 47 600,00

Vyvěšeno dne: 25. 9. 2020

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com