Základní umělecká škola Starý Plzenec

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2022

Řádek Kolonka nákladů Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2020 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2021 Návrh plánovaných nákladů v Kč pro rok 2022
1 Spotřeba materiálu 172 000,00 170 000,00 170 000,00
2 Spotřeba energií 216 000,00 220 000,00 220 000,00
3 Služby 488 500,00 450 000,00 450 000,00
4 Mzdové náklady, odvody, soc. náklady 11 020 000,00 11 050 000,00 11 050 000,00
5 Jiné náklady 293 000,00 300 000,00 300 000,00
6 Odpisy majetku 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  Celkem náklady: 12 290 000,00 12 290 000,00 12 290 000,00
 
  Kolonka výnosů Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2020 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2021 Návrh plánovaných výnosů v Kč pro rok 2022
1 Dotace na mzdy 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00
2 Školné 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00
3 Ostatní výnosy 51 000,00 51 000,00 51 000,00
4 Sponzorské dary 20 000,00 20 000,00 20 000,00
5 Příspěvek od města 530 000,00 530 000,00 530 000,00
  Celkem příjmy: 12 351 000,00 12 351 000,00 12 351 000,00
  Rozdíl mezi příjmy a výdaji: 61 000,00 61 000,00 61 000,00

Vyvěšeno dne: 10. 12. 2018

 

Počet přístupů: 205454

© 2007- 2019 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com