Základní umělecká škola Starý Plzenec

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Hudební obor částka za pololetí
přípravné studium 1.700,- Kč
studium I. stupně 1.900,- Kč
studium II. stupně 1.900,- Kč
studium ve skupině 2 žáků* 1.700,- Kč
pěvecký sbor, hra v souboru,Notička (žáci neplatící jinde v HO) 800,- Kč
studium pro dospělé 3.800,- Kč
studium pro dospělé (studenti SŠ a VOŠ) 1.900,- Kč
* Týká se pouze výuky hry na zobcovou flétnu, kytaru, EKN a výuky sólového zpěvu.
 
Výtvarný obor částka za pololetí
přípravné studium 1.300,- Kč
studium I. stupně 1.500,- Kč
studium II. stupně 1.500,- Kč
výtvarný kroužek Barvička 1.100,- Kč
výtvarná dílna (studium pro dospělé) 3.000,- Kč
výtvarná dílna (studenti SŠ a VOŠ) 1.500,- Kč
 
Literárně-dramatický obor částka za pololetí
přípravné studium 1.300,- Kč
studium I. stupně 1.500,- Kč
studium II. stupně 1.500,- Kč

Sleva školného je přiznána na základě rozhodnutí ředitele školy všem třetím a dalším sourozencům v rodině, kteří navštěvují zároveň výuku stejného oboru ZUŠ. Nárok na slevu nemá dítě navštěvující výuku více nástrojů v HO nebo navštěvující více různých oborů v ZUŠ (např. HO + VO).

Platba úplaty za vzdělávání (školného) na účet školy probíhá v pravidelných termínech 2x ročně. Žáci obdrží vždy před začátkem pololetí předpis, podle něhož lze školné uhradit v předepsaném termínu bankovním převodem, platbou v hotovosti u České spořitelny nebo platbou poštovní poukázkou typu A. Neuhrazení předepsané částky úplaty za vzdělávání v ZUŠ v určeném termínu je důvodem pro mimořádné ukončení studia v ZUŠ.

Další informace o úplatě za vzdělávání, podmínkách úhrady a mimořádných slevách ze sociálních důvodů nebo z důvodu dlouhodobé nemoci naleznete ve Školním řádu.

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com