Základní umělecká škola Starý Plzenec

Lidový soubor Úslaváček

Dětský lidový soubor Úslaváček založila v roce 1992 paní učitelka Kateřina Palátová (zakládající členka dětských souborů Meteláček a Úsměváček, později členka souborů Úsměv a Lidová muzika z Třemošné).

Soubor zpočátku působil jako lidová muzika, jeho složení vycházelo z možností tehdy vyučovaných nástrojů, mezi nimiž chyběly klarinety – jejich hlasy proto suplovaly zobcové flétny. Program tvořily především písně z Plzeňska. S postupným utvářením taneční složky a doplněním klarinetů se začal rozšiřovat i repertoár. V dnešní době má už Úslaváček podobu chodské muziky (housle, kontrabas, klarinety), zobcové flétny se však nadále staly nedílnou součástí jeho nástrojového obsazení. Repertoár doplnily písně a tance z Chodska a v poslední době i písně a tance z jihozápadních a jižních Čech. Autorem většiny úprav je Kateřina Palátová (některé písně upravil také Karel Palát).

Taneční složku souboru tvoří tanečníci různého stáří od předškolních dětí až po patnáctileté. Vedení taneční složky a choreografii se v současnosti věnuje paní učitelka Petra Koňaříková. Jednotlivé složky souboru se scházejí k děleným i společným zkouškám, jejich vystoupení jsou příležitostí i k prolínání práce s dalšími obory (úprava jevištní scény žáky výtvarného oboru nebo spolupráce s pěveckým oddělením). Nedílnou součástí přípravy repertoáru jsou již tradičně konaná několikadenní soustředění celého souboru na různých místech Šumavy.

Úslaváček pravidelně připravuje vánoční koncerty a zpívání u stromečku, vystupuje při nejrůznějších regionálních akcích (Staročeské máje a Radoušovy hry, jimž v minulosti předcházel vlastní festival "Kdo probudí Radouše") i při příležitostech přesahujících region jižního Plzeňska (Veletrh cestovního ruchu v Plzni, Mezinárodní folklórní festival Plzeň, Folklórní festival v Mariánských Lázních a Dýšiné nebo dětský festival Stodský dudáček). Muzika se úspěšně zúčastňuje soutěží ZUŠ v kategorii lidových souborů, zpěváci zase soutěže dětských zpěváků lidových písní v Rokycanech s celostátním kolem ve Velkých Losinách.

20 let souboru Úslaváček

Kliknutím obrázek zvětšíte

Vánoční vystoupení 2011

Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

Projekt Děti dětem – Úslaváček pro dětské domovy

Lidová hudba a písničky jsou nejlepším základem pro sdílení nejjednodušších hudebních zážitků mezi dětmi. Projekt "Děti dětem" se zrodil s myšlenkou rozdělit se o toto bohatství a předat je malým posluchačům z dětských domovů prostřednictvím jejich vrstevníků. Jeho záměrem bylo přiblížit dětem lidovou hudbu a tradiční zvyky z různých regionů Čech formou pásma písní a tanců propojených pohádkovým příběhem a inspirovat děti všech věkových kategorií k vlastnímu sebevyjadřování pomocí hudby, tance, divadla či výtvarného umění. Projekt "Děti dětem" vznikl za finanční podpory ÚMO Plzeň 3 s cílem oslovit co nejvíce dětských domovů i širší plzeňskou veřejnost s výhledem na možnou spolupráci.

Komponovaný hudebně - taneční pořad dětského lidového souboru Úslaváček při ZUŠ Starý Plzenec poprvé proběhl v sobotu 6. června 2009 od 17 hodin v Malém sále Měšťanské besedy v Plzni pod názvem "Vandroval Honzíček" (námět, scénář a režie K. Palátová a P. Borovský, choreografie E. Kabátová a A. Dankovičová, výtvarná spolupráce žáci VO ZUŠ Starý Plzenec pod vedením J. Frolíkové). Představení se zúčastnily děti z dětských domovů v Plzni, Nepomuku, Staňkově a Horšovském Týně. Projekt se stal nesporným přínosem i pro samotné členy Úslaváčku, pro něž je jistě vedle aktivní přípravy představení velmi cenné i samotné setkání se s problematikou dětí vyrůstajících bez rodičů.

Věříme, že podobné projekty budou pokračovat i v dalším období, nabízíme pořady pro děti ze základních škol i vánoční vystoupení pro širší veřejnost.

Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com