Základní umělecká škola Starý Plzenec

Výtvarný obor - obsah vyučovaných předmětů

Plošná tvorba
kresba, malba, grafika (linoryt, suchá jehla, monotyp, sítotisk), různé kombinované techniky

Prostorová tvorba
modelování (sochařské i keramické pojetí), žáci mají k dispozici keramickou pec i elektrický hrnčířský kruh, tvorba z různých materiálů (papír, textil, přírodniny)

Objektová a akční tvorba
výtvarné akce rozvíjející citlivost, vnímání a kreativitu žáků, nevšední pohledy na všední skutečnost

Výtvarná kultura
prostupuje všemi činnostmi


Od školního roku 2012/2013 se postupně (od 1. ročníků I. a II. stupně) zavádí struktura a charakteristika výuky podle nového ŠVP (viz Školní vzdělávací program).

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com