Základní umělecká škola Starý Plzenec

Úvodní slovo ředitele

Působení Základní umělecké školy ve Starém Plzenci má mnoho podob a tváří, zahrnuje množství různých aktivit. O jednotlivých složkách práce školy se dozvíte detailní informace na těchto webových stránkách. Všechny nejrůznější projevy života školy však směřují k jednomu společnému cíli, který vždy znovu hledáme a formulujeme v rozhovorech celého pedagogického kolektivu.

Cesta k uměleckým projevům, k nimž vedeme své žáky, je vždy provázena úsilím o vnitřní řád, krásu a hlubší pochopení hodnot, které každé umění obsahuje. Uprostřed postmoderní společnosti, kde se zcela setřely jasné obrysy etických i estetických norem, je nesmírně důležité předávat další generaci určité "pevné body", základní pravidla dlouhodobé společné práce, způsoby objevování záblesků krásy v hudebních, výtvarných i slovesných dílech. To vše je přirozenou součástí snahy o zvládnutí všech uměleckých oborů. Jde nám tedy především o výchovu k poctivosti při práci a k citlivosti ve vnímání okolního světa. Když se nám bude dařit takto ovlivňovat osobnosti našich svěřenců, mohou z nich pak vyrůst i zdatní kumštýři, muzikanti, výtvarníci, literáti, herci – amatérští i profesionální. Pokoušíme se tomuto cíli přizpůsobit atmosféru i prostředí, v nichž probíhají vyučovací hodiny. Byli bychom rádi, kdyby naše práce nebyla pouhými "kroužky" k vyplnění volného času bez zájmu o podstatu náročného uměleckého vzdělávání. Chceme se věnovat všem, kdo touží rozvíjet vnitřní svět svůj či svých dětí, a přizpůsobíme své pedagogické postupy i různé míře a typu nadání tak, jak nám to umožňuje individuální kontakt s každým žákem.

Miloslav Esterle

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com