Základní umělecká škola Starý Plzenec

Hudební obor - struktura výuky

Hudební obor zahrnuje 3 nedílné součásti studia:

  • individuální výuku hry na nástroj
  • skupinovou a kolektivní hudební interpretaci
  • hudební teorii

Studium hudebního oboru je rozčleněno na několik období:

  • přípravné hudební studium pro děti ve věku 5 a 6 let (jednoletý až dvouletý plán)
  • I. stupeň pro děti od 7 let (sedmiletý studijní plán)
  • II. stupeň pro žáky pokračující po I. stupni nebo pro začátečníky od 14 let (čtyřletý studijní plán)
  • studium pro dospělé (čtyřletý studijní plán)

Od školního roku 2012/2013 se postupně (od 1. ročníků I. a II. stupně) zavádí struktura a charakteristika výuky podle nového ŠVP (viz Školní vzdělávací program).

 

© 2007- 2021 ZUŠ Starý Plzenec & FoXprofi.com