Tato stránka v rámci poskytování služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním.

ROZUMÍM

Základní umělecká škola
Starý Plzenec

Co se událo

03. 07. 2017

Rebelové ze ZUŠky

Již potřetí se tvůrčí tým učitelů ZUŠ ve Starém Plzenci pod vedením pana učitele Romana Škaly pustil do náročné práce na přípravě a inscenaci nového muzikálu. Po dvou pohádkových příbězích („Čertovská pohádka“ a „Červená karkulka“) tentokrát padla volba námětu na známý filmový titul „Rebelové“ s krásnými písněmi ze 60. let. Protagonisty nového muzikálu jsou především členové pěveckého sboru, kteří dospěli do nejvhodnějšího věku, aby mohli zcela přirozeně hrát sami sebe se svými školními lapáliemi i prvními láskami. Hudební složku obstarali naživo žáci ZUŠ, kteří vytvořili výbornou doprovodnou kapelu.

O scénář, hudební aranže a nastudování doprovodů s žákovskou kapelou se zasloužil Roman Škala, pěveckou složku muzikálu připravily s pěveckým sborem paní učitelky Petra Vlachová a Markéta Kofroňová. Choreografie jevištního projevu je dílem samotných herců, kteří během květnového čtyřdenního soustředění vytvořili sami definitivní „divadelní“ podobu. Kulisy a rekvizity vyráběla Eliška Švecová, vyučující výtvarného oboru. Velmi účinnou pomocí přispěla také Jana Vítovcová, školnice ZUŠ, která zajišťovala „logistiku“ pro všechny početné aktéry celého projektu.

Výborně zvládnuté nastudování nového muzikálu mělo svou premiéru ve čtvrtek 15. června 2017 v 18 hodin před nabitým sálem Lidového domu. Již dopoledne si v předpremiéře mohli účinkující všechno vyzkoušet při představení pro školy blízkého regionu. Nebylo již třeba nic podstatného měnit, a tak se „Rebelové“ večer zaskvěli v plném nasazení výborných hereckých i pěveckých projevů a s perfektním doprovodem.

Díky naprosto profesionálnímu provedení celého hudebního díla bylo možno nabídnout muzikál dalším zájemcům, a proto se všichni tvůrci sešli ještě jednou k představení pro plzeňské školy, které se uskutečnilo ve středu 28. června v Plzni v amfiteátru na Lochotíně. I tady se podařilo zvládnout nové pódiové souvislosti i zvukovou stránku, i tato druhá repríza vyšla naprosto perfektně.

Obtížnou stránkou práce s dětskými soubory je skutečnost, že děti rostou, „stárnou“, odcházejí, a tak je často potřeba tvořit všechno znovu s novými žáky. Tito naši letošní „Rebelové“ si snad ještě zahrají svůj muzikál na podzim v Praze a pak již předají štafetu svým mladším nástupcům.

Za všechnu obrovskou práci i vynikající výsledek patří všem, kdo se podíleli na přípravě muzikálu, veliké poděkování.

M. Esterle, ředitel ZUŠ

03. 07. 2017

Úslaváček v plzeňské Zoo

V sobotu 17. června 2017 vystoupil lidový soubor Úslaváček ze Starého Plzence v plzeňské zoologické zahradě na statku Lüftnerka v rámci oslav Svatojánské noci se svým vystoupením "Škaredý kominík". Návštěvníci Zoo měli možnost zhlédnout představení v 11 a potom ve 14 hodin. Mezi jednotlivými vystoupeními se mohly děti z Úslaváčku zúčastnit "speciálního" krmení žiraf a navštívily i nový přírůstek v zoologické zahradě – mládě nosorožce Růženku. Vystoupení v působivém prostředí byla moc krásná a pro děti to byl veliký zážitek. Za lidový soubor Úslaváček přejeme všem krásné prázdniny a v září se těšíme na další práci a vystoupení.

Petra Koňaříková
foto Jaroslav Tůma

01. 07. 2017

Republikové finále Dětské porty 2017

V pátek 9. a v sobotu 10. června 2017 proběhlo v ostravském Landek Parku republikové finále letošní Dětské porty. Máme velkou radost, že se i letos můžeme pochlubit oceněním z této již tradiční a známé hudební akce.

Do finále postoupilo skoro 60 jednotlivců a hudebních uskupení z dvanácti oblastních kol, která se konala na konci minulého roku po celé republice. Po letech konání finále ponejvíce v Praze a pod střechou se Porta vrátila zase pod otevřené nebe. Soutěžní vystoupení jednotlivých kategorií probíhala skoro celý den na dvou podiích, hodnocení prováděly souběžně dvě poroty, které pak společně posoudily autorskou soutěž a jednotlivá ocenění.

Mezi jednotlivými soutěžními bloky zahráli jako hosté folková skupina Hrnek (new acoustic music), kapela BG Styl (bluegrass) nebo folková písničkářka Jana Rychterová, dramaturgyně ČR-Radia Junior, která soutěž také moderovala spolu se svým kolegou Josefem Chmelem z Country Radia.

Večerní vyhlašování výsledků a předávání cen (vítězové dostávali malé skleněné kytarky) doprovázel potlesk ze zaplněné louky před hlavní scénou a slavnostní večer uzavřel koncert hlavního hosta, kvarteta Klíč, slavného účastníka velké Porty.

Třetí místo v celostátním finále Dětské porty získal za své vystoupení žák kytarové třídy paní učitelky Jany Loudové a třídy zpěvu paní učitelky Markéty Kofroňové Jakub Reš ze Šťáhlav.

01. 07. 2017

Výtvarné práce našich žáků opět sbírají ocenění

V letošním školním roce připravili naše výtvarnice, paní učitelky Jana Frolíková a Eliška Švecová se svými svěřenci a svěřenkyněmi ve Starém Plzenci a na pobočce ve Spáleném Poříčí celkem čtyři výstavy prací – jednu z děl studentů studia pro dospělé s názvem Kořeny (vernisáž 18. 1. 2017 ve Staroplzenecké galerii) a další tři z prací žáků přípravného a základního studia výtvarného oboru. Ve Staroplzenecké galerii jsme mohli od 14. 9. 2016 zhlédnout výstavu Kapitoly z dějin umění, v prostorách zámku ve Spáleném Poříčí byla 8. 6. 2017 otevřena výstava výtvarných prací žáků VO ze spálenopoříčské pobočky s názvem POP! a 14. 6. 2017 se ve Staroplzenecké galerii konala vernisáž výstavy Cesty s pracemi plzeneckých žáků.

Vedle všech těchto vystavovaných děl, z nichž některá budete moci najít ve fotogalerii, se mnoho výtvarných prací, ať už je vytvořili jednotlivci, nebo kolektiv autorů, zúčastnilo nejrůznějších výtvarných soutěží a přehlídek. Rádi bychom zde zmínili ty nejúspěšnější.

Ceny krajského kola soutěžního projektu Evropa ve škole za své práce obdrželi Eliška Kodlová, Barbora Kazdová, Vít Brouček, Barbora Cibulková a Adéla Šafrová. Společnou cenu získal soubor tisků v kategorii Zvyky a tradice, další společnou cenu ve stejné kategorii Katalog masopustních masek.

Ceny ústředního kola soutěžního projektu Evropa ve škole vyhrála Adéla Šafrová se svou prací Masopust a kolektiv autorů za Katalog masopustních masek. Čestné uznání pak patří Barboře Cibulkové za práci Maska a Barboře Kazdové za práci Masopust.

Také v krajském kole Přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol dosáhli naši žáci významných úspěchů. Zlaté pásmo získal soubor Příběh staré kotvy a soubor Leonardovy tváře. Stříbrné pásmo obdržela naše škola za soubor prací Kolokruh.

V mezinárodní výtvarné soutěži Lidice byla medailí oceněna práce Chrlič od Víta Broučka a stejnojmenné práce od Evelyn Koldinské a Josefíny Pavelcové byly ohodnoceny čestným uznáním.

Děkujeme paním učitelkám Janě Frolíkové a Elišce Švecové i všem oceněným žákům a žákyním za skvělou reprezentaci školy.

01. 07. 2017

Ohlédnutí za 25. ročníkem Plzeneckých housliček

V sobotu 20. května 2017 proběhl v Lidovém domě ve Starém Plzenci jubilejní 25. ročník soutěže nejmenších houslistů Plzenecké housličky. Velmi si vážíme stálého zájmu o naši soutěž, na niž se sjíždějí každoročně soutěžící ze sousedních i vzdálenějších krajů naší republiky.

Před 25 lety jsme se rozhodli uspořádat soutěž, která bude jiná, než je běžné, která bude otevřená, vstřícná a která bude mít na mysli především zušlechťování nejmenších zájemců o houslovou hru, jejich učitelů, rodičů a celého prostředí, jež se v ZUŠkách kolem soutěží tvoří. Naší snahou bylo vždy podpořit a ocenit co možná nejvíce výkonů a co nejširší spektrum zajímavého houslistického projevu.

Jsme nesmírně vděčni všem, kdo se po léta zúčastňovali jednotlivých ročníků a vždycky přistoupili na naši myšlenku potlačit osobní ambice a přestat se dívat na ostatní soutěžící jako na rivaly – a odváželi si domů krásný pocit vzájemné úcty a respektu k výkonům druhých, těch lepších i těch trochu ve stínu.

I po 25 letech konání soutěže – tváří v tvář současnému stavu celé společnosti – jsme přesvědčeni, že v tomto směřování má smysl pokračovat, má cenu zkoušet prorážet myšlení tvrdého konkurenčního boje a zahleděnosti do vlastní individuality. Jedinou cestou je poctivý a otevřený přístup k opravdovému umění, k obsahem naplněné hudbě, krásnému houslovému zvuku. Proto bychom si moc přáli, aby ZUŠky nebyly jen výběrovými výukovými centry budoucích sólistů, ale aby braly na sebe i nevděčný úkol být nositeli výchovy, zušlechťování a předávání toho, co je opravdové a hodnotné. To by chtěla i dál přinášet naše soutěž.

Přestože jsme se snažili vždy ocenit každý, jakkoli pozoruhodný výkon, vždycky vynikli ti nejnadanější – tak už to v soutěži být musí – a dnes jsou z nich špičkoví umělci. Jedním z nich byl i náš letošní host, trojnásobný vítěz Plzeneckých housliček, mladý světoznámý houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček, který se svým kolegou Miroslavem Sekerou, výraznou osobností mladé české klavírní generace, přijal naše pozvání a uprostřed svého nabitého koncertního programu věnoval Plzeneckým housličkám a jejich posluchačům jako dárek k pětadvacetinám svůj houslový recitál, na nějž budou všichni přítomní ještě dlouho vzpomínat.

25. ročníku soutěže Plzenecké housličky se zúčastnilo 41 houslistů ve věku deset až dvanáct let. První ceny si odvezli soutěžící z Havlíčkova Brodu, Prahy, Písku, Domažlic, Plzně, Strakonic, Říčan a Nýřan. Všichni ocenění (první, druhou a třetí cenou) obdrželi jako každý rok originální kachle od výtvarnice Elišky Kovandové, ostatní keramický hrneček od paní Marcely Beyerové. Poděkování patří našim sponzorům – panu Aleši Chadimovi, paní Jaroslavě Matějkové, Plzeňskému kraji, PPH Collegiu z Hradce Králové za ladění klavírů a Zahradnictví Fišer z Plzně za květinovou výzdobu. Za zajištění občerstvení a obědů pro porotu, všechny soutěžící i jejich rodiny a učitele děkujeme restauraci Český dvůr pana Martina Vavřičky. Za celodenní práci jsme vděčni porotě soutěže, paní Radce Beranové, Ivaně Kopecké, Petře Bedřichové a Simoně Blahové pod vedením pana Pavla Kudeláska.

Miloslav a Jana Esterlovi

10. 05. 2017

Soustředění lidového souboru Úslaváček

Prodloužený víkend 5. až 8. května 2017 jsme s lidovým souborem Úslaváček strávili v rekreačním středisku Butov na Hracholuskách. Bezprostředně po příjezdu a ubytování jsme všech 30 dětských a mladistvých účastníků rozdělili do pěti skupin a celý pobyt se v mezičase mezi hudebně-tanečním nacvičováním proměnil v pohádkový svět plný rozličných pohádkových bytostí. Měli jsme tak příležitost nahlédnout do světa panovačného krále země Lukyland, promluvit s překrásnou a chytrou královnou Elžírska, ospalý Peřinov nám dodal odpočinku, tajemný Temný les byl tak tajemný, že jsme ani jeho řeči nerozuměli, a také jsme se vypravili ke spravedlivým a ekologickým skřítkům X-menům. Každá země měla za úkol složit hymnu a oslavný tanec, vytvořit čarovný lektvar ze speciálních i místních ingrediencí a nakonec i přenést své erby na posvátná roucha. Celé soustředění bylo velmi plodné, krásně jsme si všechno užili, společně se dobře sžili a hned následující víkend jsme zúročili úsilí naší společné práce při vystoupení na slavnostech osvobození Nezvěstic a poté 5. června v Lidovém domě ve Starém Plzenci.

Petra Koňaříková

ZUŠ Starý Plzenec

Raisova 2
332 02 Starý Plzenec

Tel.: 377 966 167

E-mail: zus@zusstaryplzenec.cz

© 2007 - 2024 ZUŠ Starý Plzenec
FoxprofiLogo Foxprofi